ویژگی های پکیج آزمون دوازدهم

1.تدریس ویدئویی خلاصه مطالب قبل از هر آزمون

ویژگی های پکیج آزمون دوازدهم

2.حل ویدئویی و تحلیل سوالات بلافاصله بعد از هر آزمون

ویژگی های پکیج آزمون دوازدهم

3.ارائه کاملترین ویدئو های آموزشی و جزوات درسی

ویژگی های پکیج آزمون دوازدهم

4.برطرف کردن مشکلات دانش آموزان در دروس مختلف در قسمت پرسش و پاسخ وب سایت به صورت24ساعته

ویژگی های پکیج آزمون دوازدهم

5.ارائه جعبه لایتنر برای دسته بندی و به خاطرسپاری بهتر مطالب حفظی

ویژگی های پکیج آزمون دوازدهم

6.دوجلسه مشاوره خصوصی رایگان برای هر داوطلب(تلفنی)

ویژگی های پکیج آزمون دوازدهم

7.کلاس آنلاین مشاوره گروهی با امکان پرسش و پاسخ به صورت زنده(هر دو هفته)

ویژگی های پکیج آزمون دوازدهم

8.ارائه گزارش کامل مدیریتی به مدیر مدرسه

ویژگی های پکیج آزمون دوازدهم

9.آنالیز دانش آموزان مدرسه بعد از هر آزمون توسط مشاوران موسسه(تلفنی)

ویژگی های پکیج آزمون دوازدهم

15مرحله آزمون آزمایشی کشوری(با بهترین طراحان کشور)

آزمون آنلاین پایه دوازدهم (علوم تجربی)

80% تخفیف
129/000 تومان

برای شرکت در آزمون ابتدا با کلیک بر روی دکمه “همین حالا ثبت نام کنید” ابتدا ثبت نام کنید و نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنید.

پس از دریافت کلمه عبور و نام کاربری با کلیک بر روی دکمه “ورود به آزمون” در آزمون شرکت کنید.

آزمون آنلاین پایه دوازدهم(ریاضی و فیزیک)

80% تخفیف
129/000 تومان

برای شرکت در آزمون ابتدا با کلیک بر روی دکمه “همین حالا ثبت نام کنید” ابتدا ثبت نام کنید و نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنید.

پس از دریافت کلمه عبور و نام کاربری با کلیک بر روی دکمه “ورود به آزمون” در آزمون شرکت کنید.

آزمون آنلاین پایه یازدهم (علوم تجربی)

80% تخفیف
79/000 تومان

برای شرکت در آزمون ابتدا با کلیک بر روی دکمه “همین حالا ثبت نام کنید” ابتدا ثبت نام کنید و نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنید.

پس از دریافت کلمه عبور و نام کاربری با کلیک بر روی دکمه “ورود به آزمون” در آزمون شرکت کنید.

ویژگی های پکیج آزمون پایه یازدهم

1.تدریس ویدئویی خلاصه مطالب قبل از هر آزمون

ویژگی های پکیج آزمون پایه یازدهم

2.حل ویدئویی و تحلیل سوالات بلافاصله بعد از هر آزمون

ویژگی های پکیج آزمون پایه یازدهم

3.ارائه کاملترین ویدئو های آموزشی و جزوات درسی

ویژگی های پکیج آزمون پایه یازدهم

4.برطرف کردن مشکلات دانش آموزان در دروس مختلف در قسمت پرسش و پاسخ وب سایت به صورت24ساعته

ویژگی های پکیج آزمون پایه یازدهم

5.ارائه جعبه لایتنر برای دسته بندی و به خاطرسپاری بهتر مطالب حفظی

ویژگی های پکیج آزمون پایه یازدهم

6.دوجلسه مشاوره خصوصی رایگان برای هر داوطلب(تلفنی)

ویژگی های پکیج آزمون پایه یازدهم

7.کلاس آنلاین مشاوره گروهی با امکان پرسش و پاسخ به صورت زنده(هر دو هفته)

ویژگی های پکیج آزمون پایه یازدهم

8.ارائه گزارش کامل مدیریتی به مدیر مدرسه

ویژگی های پکیج آزمون پایه یازدهم

9.آنالیز دانش آموزان مدرسه بعد از هر آزمون توسط مشاوران موسسه(تلفنی)

ویژگی های پکیج آزمون پایه یازدهم

8 مرحله آزمون آزمایشی کشوری(با بهترین طراحان کشور)

آزمون آنلاین پایه یازدهم (ریاضی و فیزیک)

80% تخفیف
79/000 تومان

برای شرکت در آزمون ابتدا با کلیک بر روی دکمه “همین حالا ثبت نام کنید” ابتدا ثبت نام کنید و نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنید.

پس از دریافت کلمه عبور و نام کاربری با کلیک بر روی دکمه “ورود به آزمون” در آزمون شرکت کنید.

آزمون آنلاین پایه دهم (علوم تجربی)

80% تخفیف
79/000 تومان

برای شرکت در آزمون ابتدا با کلیک بر روی دکمه “همین حالا ثبت نام کنید” ابتدا ثبت نام کنید و نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنید.

پس از دریافت کلمه عبور و نام کاربری با کلیک بر روی دکمه “ورود به آزمون” در آزمون شرکت کنید.

آزمون آنلاین پایه دهم (ریاضی و فیزیک)

80% تخفیف
79/000 تومان

برای شرکت در آزمون ابتدا با کلیک بر روی دکمه “همین حالا ثبت نام کنید” ابتدا ثبت نام کنید و نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنید.

پس از دریافت کلمه عبور و نام کاربری با کلیک بر روی دکمه “ورود به آزمون” در آزمون شرکت کنید.

ویژگی های پکیج آزمون پایه دهم

1.تدریس ویدئویی خلاصه مطالب قبل از هر آزمون

ویژگی های پکیج آزمون پایه دهم

2.حل ویدئویی و تحلیل سوالات بلافاصله بعد از هر آزمون

ویژگی های پکیج آزمون پایه دهم

3.ارائه کاملترین ویدئو های آموزشی و جزوات درسی

ویژگی های پکیج آزمون پایه دهم

4.برطرف کردن مشکلات دانش آموزان در دروس مختلف در قسمت پرسش و پاسخ وب سایت به صورت24ساعته

ویژگی های پکیج آزمون پایه دهم

5.ارائه جعبه لایتنر برای دسته بندی و به خاطرسپاری بهتر مطالب حفظی

ویژگی های پکیج آزمون پایه دهم

6.دوجلسه مشاوره خصوصی رایگان برای هر داوطلب(تلفنی)

ویژگی های پکیج آزمون پایه دهم

7.کلاس آنلاین مشاوره گروهی با امکان پرسش و پاسخ به صورت زنده(هر دو هفته)

ویژگی های پکیج آزمون پایه دهم

8.ارائه گزارش کامل مدیریتی به مدیر مدرسه

ویژگی های پکیج آزمون پایه دهم

9.آنالیز دانش آموزان مدرسه بعد از هر آزمون توسط مشاوران موسسه(تلفنی)

ویژگی های پکیج آزمون پایه دهم

8 مرحله آزمون آزمایشی کشوری(با بهترین طراحان کشور)